Enligt gällande riktlinjer ska medvetslösa hjärtstoppspatienter kylas ned till 33 grader. Så har det varit sedan 2003, och slutsatsen baserades då på två studier i New England Journal of Medicine. Evidensen ifrågasattes dock, vilket ledde till att den nu aktuella randomiserade kliniska studien startades. Studien har letts av svenska forskare och en internationell styrgrupp. 61 sjukhus i 14 länder har deltagit, och studien är den »hittills största inom intensivvårdssammanhang på hjärtstopp«, enligt pressmeddelande från Lunds universitet. Och den visar alltså på motsatsen, att nedkylning inte har effekt på dödligheten.

– Resultaten vi ser tyder starkt på att man bör rekommendera normaltemperatur, inte nedkylning.

Det säger Niklas Nielsen, forskare vid Lunds universitet och intensivvårdsöverläkare vid Helsingborgs lasarett, som har lett studien, i pressmeddelandet.

– Resultaten kommer att påverka riktlinjerna för intensivvård i hela världen, säger han.

Studiens försteförfattare Josef Dankiewicz, forskare vid Lunds universitet och ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus, säger i pressmeddelandet:

– Resultaten är viktiga men inte oväntade. Under 20 års tid har vi gjort och trott på dessa insatser som vi nu ser inte gör skillnad i överlevnad. Nu kan man lägga resurserna på annat, och prioritera andra saker i akutskedet av hjärtstopp.

1 900 vuxna medvetslösa patienter med hjärtstopp ingick i studien, som pågick från november 2017 till januari 2020. Patienter, som inkom medvetslösa och med hjärtstopp till sjukhus, randomiserades till två grupper, där den ena behandlades enligt gällande riktlinjer, kyldes först ned till 33 grader och värmdes efter 28 timmar upp kontrollerat. I den andra gruppen följdes patienternas kroppstemperatur, och eventuell feber behandlades.

Resultatet bedömdes utifrån överlevnad sex månader efter vård för hjärtstilleståndet. 1850 patienter ingick då, efter att 36 patienter avböjt att delta och data saknades om 11 patienter. Hälften av patienterna i gruppen som kylts ned, omkring 50 procent, hade avlidit efter sex månader. I den andra gruppen som inte kylts ned var andelen 48 procent. I gruppen som kylts ned sågs även något ökad risk för arytmi.

Studien som kallas TTM2-studien (Targeted temperature management) föregicks av TTM1-studien som publicerades i New England Journal of Medicine 2013 och omfattade 950 patienter. Redan i den såg man ingen fördel med nedkylning.