Jacob Moflag Svensson utbildade sig till läkare i Lund och flyttade sedan till Köpenhamn i Danmark för att göra KBU, den danska motsvarigheten till AT. Medan det är långa köer till en svensk AT, särskilt i storstadsregionerna – är väntetiden till KBU betydligt kortare. Det har lockat ett flertal svenska läkarstudenter till Sveriges grannland.

KBU står för klinisk basisuddannelse och består av två block på sex månader, där det första oftast är på intermedicin/kirurgi eller annan akut sjukvård och det andra blocket oftast är allmänmedicin eller psykiatri.

Tidigare har svenskar som gjort KBU i Danmark kunnat söka ST direkt i Sverige. De som påbörjat en ST i Danmark har också enkelt kunnat slutföra sin specialisttjänstgöring i Sverige.

Men i juli börjar de nya reglerna för läkarnas bastjänstgöring (BT) gälla i Sverige. BT är en del av den nya specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare i Sverige. Det innebär bland annat att minimitiden för ST förlängs från 5 år till 5,5 år, att ST inleds med BT som ska vara minst 6 månader och att Socialstyrelsen ska utfärda intyg om godkänd BT.

Förändringarna har skapat oro och väckt många frågor bland svenska underläkare i Danmark, som undrar hur deras möjligheter att gå över till det svenska systemet påverkas.

– Det känns som vi hamnar lite i kläm. Det är trist om möjligheten att åka till Sverige och jobba försvinner. Det är ovissheten som är jobbigast. Ingen vet vad som kommer hända, det är mycket rykten och frågor, säger Jacob Moflag Svensson.

Han har ännu inte bestämt om han vill arbeta i Danmark eller Sverige framöver. Just nu gör han ett ST-introduktionssår i Köpenhamn. Efter det måste han söka en fyraårig ST-utbildning för att fortsätta sin specialisering i Danmark. Men medan det är enklare att få en AT i Danmark, är det enligt Jacob Moflag Svensson svårare än i Sverige att få en ST-tjänst.

– Det är också svårare att få tillgodoräkna sig vikariat under handledning i Danmark. Därför tar det ofta lite längre tid att göra sin ST i Danmark, så jag tror att det är en hel del svenskar som i alla fall skulle vilja göra en del av sin ST i Sverige, säger Jacob Moflag Svensson.

Han och andra svenska underläkare i Danmark har försökt ta reda på hur de påverkas av de nya svenska ST-reglerna som börjar gälla från den 1 juli.

– Vi skulle till exempel vilja veta hur mycket vi kan tillgodoräkna oss och om introåret till ST som görs i Danmark räknas som att vi har påbörjat en ST före första juli, säger han.

Läkartidningen har vänt sig till Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen, för att reda ut vad som gäller. Han bekräftar att svenskar som gjort en dansk AT, omfattas av de nya ST-reglerna och därmed måste göra BT. Den kan dock bli kortare än normtiden för BT, som är ett år, eftersom tjänstgöring under handledning som gjorts före legitimation men efter examen kan tillgodoräknas som tjänstgöringstid i BT. Bastjänstgöringen får dock aldrig vara kortare än sex månader.

Men det går inte att säga säkert att läkare som gjort KBU får göra en kortare BT, enligt Anders Kring. En förutsättning för att det ska ske är att läkaren har en arbetsgivare som är villig att lägga upp en kortare anpassad BT. Och även om läkaren har tillgodoräknanden från exempelvis tjänstgöring i Danmark, så måste läkaren uppnå alla målen i BT och handledarna som ska bedöma läkarens kompetens måste ha ett underlag för att göra sina bedömningar.

Svenska läkare som påbörjat en ST-tjänst i Danmark före första juli i år och sedan fortsätter sin ST i Sverige efter det datumet har däremot goda chanser att få göra ST enligt de gamla reglerna. Om tjänstgöringen kan tillgodoräknas i den svenska ST:n behöver läkaren inte göra bastjänstgöring. För att det ska ske måste dock en del krav vara uppfyllda.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring står det att en läkare som påbörjat sin ST i ett annat EES-land – exempelvis Danmark – eller tredjeland kan tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring om den skett under handledning. Andra krav är att läkaren har ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller liknande samt att en handledare i Sverige bedömt att läkaren uppfyller kompetenskraven i delmålen och målbeskrivningen. Tjänstgöringen ska även ha skett efter att läkaren fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Jacob Moflag Svensson tycker det är rimligt att de som gjort KBU i alla fall får sin BT förkortad.

– Jag hoppas bara att det inte blir en flaskhals som gör att man får vänta länge på att få göra bastjänstgöringen. Det är inte roligt om hela ens karriärplaner förskjuts med två år.