Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat under flera år, i takt med att fler vuxna och barn har fått en diagnos. Enligt Socialstyrelsen har bättre kunskap och ökad medvetenhet bidragit att fler har diagnostiserats. Dessutom har kriterierna för att få diagnosen ändrats något, vilket gör att fler omfattas.

Under förra året tog förskrivningen dock extra fart. Över 146 000 personer hämtade ut minst ett recept på ADHD-läkemedel, vilket kan jämföras med drygt 130 000 året innan. Samtidigt minskade förskrivningen av till exempel antidepressiva mediciner, enligt Socialstyrelsen.

– Den förhållandevis stora ökningen just under pandemin kan troligen förklaras av att det varit möjligt att beta av långa köer för utredningar med följd att fler har fått diagnos. De som väntat länge på en ADHD-utredning avbokar kanske ogärna en tid medan det fanns andra som undvek att söka akut vård inom psykiatrin på grund av oro för smitta eller att man inte velat belasta sjukvården, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I topp ligger Region Gotland. Där hämtades förra året minst ett recept ut av 9,8 procent av pojkarna och 5,9 procent av flickorna i åldern 10–17 år. Längst ned på listan finns Region Jönköping där motsvarande siffror är 4,5 respektive 1,7 procent.

– Variationerna kan till exempel bero på skillnader i tillgänglighet till utredningar, säger Peter Salmi.