Olivia Wigzells nuvarande förordnande som generaldirektör och chef för Socialstyrelsen skulle egentligen löpt ut den 30 september 2021. Men enligt ett pressmeddelande har regeringen nu beslutat att förlänga hennes förordnande med tre år, till och med den 30 september 2024.

Olivia Wigzell blev generaldirektör för Socialstyrelsen den 1 oktober 2015. Tidigare var hon generaldirektör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

I december förra året fick Olivia Wigzell även i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en ny äldreomsorgslag. Det regeringsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni nästa år.