Som Läkartidningen tidigare rapporterat håller Stockholms stad på att rekrytera en läkare på strategisk nivå till äldreförvaltningen. Förhoppningen är att läkaren ska kunna bidra till att stärka och utveckla vården för äldre, arbeta med utredningar, vara ett stöd i upphandlingar och förbättra stadens samverkan med regionen.

Nu vill Örebro kommun göra en liknande satsning och anställa en legitimerad läkare.

Annika Roman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun. Foto: Privat

– Vi kallar det medicinsk strateg med läkarkompetens, säger Annika Roman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun, till Läkartidningen.

Bakgrunden är att kommunen, inte minst under pandemin, sett ett behov av att stärka den medicinska kompetensen.

– Det har framkommit under pandemin, men jag skulle vilja säga att det också framkommit sedan en tid tillbaka utifrån att man helt enkelt har allt fler svårt sjuka personer inom kommunal vård och omsorg, säger Annika Roman.

Om kommunen får napp är tanken att läkarstrategen ska arbeta nära förvaltningsledningen och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) på strategisk nivå. Det handlar alltså inte om något kliniskt arbete.

Arbetsuppgifterna kan enligt Annika Roman bland annat kan handla om att förbättra arbetet och processerna kring nära vård. Tanken är också att läkaren ska kunna vara en brygga mellan kommunen och regionen och arbeta med att stärka samarbetet mellan huvudmännen.

– Vi har också tänkt att den här personen ska kunna jobba med riktade utbildningsinsatser. Det är också en del av det här med att kunna öka den medicinska kompetensen.

Exakt hur upplägget i Örebro kommun ska se ut är dock inte hugget i sten.

– Det finns stora möjligheter för den här personen att själv påverka hur den här tjänsten ska utformas.

Kravet är att personen ska vara legitimerad läkare, men läkaren behöver inte ska vara specialist i exempelvis allmänmedicin eller geriatrik. Anställningen är tidsbegränsad till två år.

– Det här är en satsning vi gör på prov, och vi behöver se hur det faller ut.

Tanken är läkaren ska arbeta halvtid hos kommunen och kunna ägna den resterande arbetstiden åt något annat.

– Det finns en tanke med det, för det är väldigt få läkare som vill släppa det kliniska arbetet helt och hållet.

Annonsen för läkartjänsten i Örebro kommun ska publiceras den 1 juli.

Läs också:

Läkarstrateg i Stockholm på plats efter sommaren

Växjö vill anställa kommunala läkare