»Forskning kan inte tystas. För att tysta mig och min forskning anmäldes min covid-19-forskning för forskningsfusk den 13 mars, 8 april och 4 maj. I dag frias jag helt av »Nämnden för prövning av oredlighet i forskning«. Jag är stolt över min covid-19-forskning. Och jag är ärlig«, skriver Jonas F Ludvigsson på Twitter efter oredlighetsnämndens beslut som kom i slutet av förra veckan.

I början av januari drog Jonas F Ludvigsson slutsatsen att förhållandevis få barn i Sverige, trots öppna skolor, under våren blivit mycket svårt sjuka på grund av covid-19. Studien byggde på data från Intensivvårdsregistret och Barnreumaregistret och publicerades som ett så kallat research letter i New England Journal of Medicine.

Efter det fick han en stor mängd hätska kommentarer på sociala medier. Han fick även varor på internet beställda i sitt namn, vilket han polisanmälde.

I mars, april och maj anmäldes han till den statliga myndigheten Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Anmälningarna gällde bland annat anklagelse om förfalskningar i form av uppgifter om att covid-19-relaterad dödlighet hos skolbarn utelämnats i artikeln i New England Journal of Medicine, samt en uppgift om att det inte funnits stora skolutbrott av covid-19 i en artikel i tidskriften Actra Pediatrica. Jonas F Ludvigsson har bestritt anklagelserna och frias nu av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Enligt nämndens beslut har det inte skett några förfalskningar. Nämnden konstaterar att anklagelserna rör den vetenskapliga metoden i form av hur data bör redovisas och tolkas, och skriver i sitt beslut:

»Här kan alltid olika bedömningar göras av vad som är lämpligast, vilket också normalt debatteras i vetenskaplig litteratur. Invändningar mot en forskares val av metod och studiedesign behöver således inte ha att göra med att uppgifter förfalskats eller annars hanterats på ett sätt som är missvisande. Nämnden kan konstatera att det i detta fall inte framkommit något som tyder på att uppgifter utelämnats på ett sätt som innebär förfalskning i lagens mening«.

 

Läs även: 

Barnläkare polisanmäler hot efter covidartikel om barn

Risk att forskare skärms till tystnad

»Det finns ett jättestort mörkertal«

Ta del av brevet i New England Journal of Medicine.