Amra Osmancevic, ordförande för Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi. Foto: Privat

Det senaste året har en fråga dominerat specialitetsföreningens verksamhet: Den ökande tillsättningen av ST-läkare inom vårdval specialiserad hudsjukvård i Region Stockholm.

– Under 2020 upptäcktes det att mer än hälften av ST-läkarna som finns i Region Stockholm är inom vårdval. Så har det inte alls varit förut, säger ordföranden Amra Osmancevic, som är överläkare på hudkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Tidigare har ST-läkarna anställts av de stora sjukhusklinikerna. Men specialitetsföreningen noterar ett skifte i Stockholm där det blivit vanligare att privata vårdvalsmottagningar anställer egna ST-läkare.

Frågan lyftes nyligen på Läkardagen, ett möte för specialitetsföreningarna som Läkarförbundet ordnar två gånger om året.

– Vi är lite förvånade över att man bara kan tillsätta ST-tjänster utan någon förankring någon annanstans och utan att någon godkänner det, säger Maria Haraldsson, som är utbildningsansvarig i SSDV.

Föreningen ser flera problem med utvecklingen. Eftersom tillsättningen sker utan regionens styrning eller kontroll, riskerar det att leda till köbildning för randningar och brist på platser till ST-kurser. Dessutom ser föreningen en risk för att kvaliteten på ST-utbildningen blir ojämn och bristfällig.

Att ST-läkare kan göra huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen i privat regi får Sverige att sticka ut i ett europeiskt sammanhang, enligt Amra Osmancevic.

– Vi är definitivt emot att utbilda ST-läkare helt inom vårdval. Det går emot våra rekommendationer om att man måste uppnå den breda dermatologiska kompetensen. Det kan man inte på mottagningar där man ser en helt annan profil av dermatologiska patienter.

Även Lena Holm är bekymrad. Hon är specialist i dermatologi på privata Sophiahemmet i Stockholm och sitter både i SSDV:s styrelse samt Privatpraktiserande dermatologers förenings (PDF) styrelse. Hon beskriver frågan som ett getingbo.

– Det finns många olika uppfattningar. Inom det privata är vi splittrade, säger hon och förtydligar att hon uttalar sig utifrån ett nationellt perspektiv för specialiteten.

En stor del av problemet är enligt henne den fria etableringen som följde när vårdvalet infördes i Stockholm 2012. Hon anser att det skapat en överetablering där, samtidigt som resten av landet utarmats på dermatologer. I dag är konkurrensen hård i Stockholm. I takt med en alltmer åtstramad ekonomisk ersättning i vårdvalet har många aktörer svårt att få ihop sin ekonomi.

Ingen extra ersättning ges för att utbilda ST-läkare. Att privata kliniker ändå gör det, tror Lena Holm beror på rekryteringsproblem. Genom att anställa ST-läkare kan mottagningarna få in fler läkare som genererar ökade intäkter. Hon ser dock en risk att ST-läkarna utnyttjas genom att de tvingas ta ett för stort antal patienter per mottagning, och därmed får minskad möjlighet till handledning och en bra utbildningskvalitet.

– Vi funderade på att starta ST på Sophiahemmet, men insåg att de ekonomiska ramarna inte gick ihop om läkarna skulle få den handledning som krävs, säger Lena Holm som efterlyser tydligare krav på struktur och plan för ST-utbildningen samt rimlig ersättning för vårdvalsmottagningar som tar emot ST-läkare.

Privatpraktiserande dermatologers förenings officiella åsikt är att det bör vara sjukhuskliniker som har huvudansvar för ST, men att sidoutbildning bör ske på vårdvalsmottagningar.

SSDV och PDF har lyft problemen med ST-utbildningen med både Region Stockholm och Socialstyrelsen.

Även hälso- och sjukhusförvaltningen i Region Stockholm anser att situationen för ST-utbildningen behöver förbättras. Ett arbete med att kartlägga problemen – som förvaltningen beskriver som mångfacetterade – pågår. En slutsats man dragit är att samarbetet mellan olika vårdvalsaktörer och sjukhus behöver stärkas. Tidigast i slutet av året kommer ett nytt reviderat avtal, men regionen vill ännu inte uttala sig om eventuella ändringar i det.

Region Stockholm ser även ett behov av en utökad central styrning av dimensioneringen av ST-utbildningen totalt sett. Just nu utreds därför möjligheterna att påverka tillsättningar av antalet ST inom olika specialiteter på ett övergripande plan.

Läs mer:

Ögonläkare: Checklistorna från specialistföreningarna borde betyda mer