Smittspridningen i Sverige minskar och den positiva trenden vad gäller antalet fall syns i stort sett i alla regioner. Det konstaterade statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens pressträff.

En region som dock sticker ut i negativ bemärkelse är Värmland.

– De hade en ökning för ett par veckor sedan och har hamnat på en platå på en högre nivå än tidigare. Det som är helt avgörande är vad som händer nästa vecka, om man lyckas få stopp på den här spridningen med den här väldigt omfattande smittspårningen man har på plats, sa Anders Tegnell.

Han pekade också på att Värmland, tillsammans med Kronoberg och Blekinge, är en av regionerna där man ser ett tydligt utbrott av den så kallade deltavarianten av coronaviruset.

Hittills har 207 fall av deltavarianten bekräftats i Sverige.

– Än så länge ligger den på låga nivåer, men andelen stiger och vi får se vilken variant som blir dominerande på sikt.

Enligt Anders Tegnell har deltavarianten troligen ökad smittsamhet. Han pekar också på, med hänvisning till brittiska data, att deltavarianten eventuellt kan ge en allvarligare sjukdom.

– Det finns data som pekar åt det hållet, men där påpekar man samtidigt att det är svårt att bedöma på det antalet fall man har.

Samtidigt understryker Anders Tegnell att alla resultat hittills pekar på att vaccinerna är effektiva mot deltavarianten, framför allt mot allvarlig sjukdom och för personer som fått fullständig vaccination.

– Vi har all anledning att tro att vaccinet är lika bra mot den här varianten.

4,2 miljoner personer har fått minst en dos vaccin. Drygt 2,3 miljoner har fått två doser, vilket motsvarar 29 procent av den vuxna befolkningen.

När det gäller belastningen på sjukvården syns en fortsatt positiv trend. Enligt Socialstyrelsens senaste siffror har antalet patienter med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar minskat från 124 för en vecka sedan till 92 stycken i dag.

Totalt har nu 14 574 personer rapporterats som avlidna med covid-19 i Sverige.