Det är Liberalerna och Moderaterna i Region Skåne som vill få ökade möjligheter att direktupphandla operationer och annan vård från privata aktörer, skriver Sydsvenskan.

I ett brev till socialminister Lena Hallengren (S) skriver regionråden Gilbert Tribo (L) och regionrådet Anna Mannfalk (M) att det finns många privata vårdgivare i Skåne som vill hjälpa till – men att regelverket i lagen om offentlig upphandling (LOU) lägger krokben.

Direktupphandlingar får bara göras om köpet understiger 600 000 kronor. Tjänster över det beloppet måste upphandlas enligt LOU, vilket är en krångligare process som tar betydligt längre tid. Regionen måste annonsera, ha en detaljerad kravlista, ta in anbud och utvärdera dem. Dessutom kan besluten överklagas.

Region Skåne har redan ramavtal med flera privata vårdgivare och har lagt ut enklare operationer för att minska köerna. Men enligt de styrande politikerna räcker inte detta när drygt 50 000 skåningar väntar på medicinsk bedömning och 17 000 står i operationskö.

Därför ber man nu om att tillfälligt få frångå LOU.

– Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder, säger Gilbert Tribo, som är ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, till Sydsvenskan.