Under den senaste tiden har både smittspridning och antalet covidpatienter minskat i Region Västmanland. Därför har regionen nu beslutat att gå från stabsläge till normalläge. Senast regionen befann sig i normalläge var i november 2020.

– Det stabila läget i pandemin med låg smittspridning, pågående vaccinationer och lågt antal inneliggande patienter som vårdas för covid-19 gör att det är lämpligt att lämna stabsläget och gå in i normalläge, säger Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Samtidigt poängterar Håkan Wittgren att regionen följer utvecklingen noga och kan ta nya beslut med kort varsel om läget skulle förändras.