Johanna Woltjer får lämna posten som sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping. Foto: Staffan Claesson

Sjukhusdirektören Johanna Woltjer går vidare till en annan tjänst inom Region Uppsala. Det meddelade regionen på torsdagen.

Bakom beslutet ligger kritik mot ledarskapet och därigenom arbetsmiljön. I slutet av maj lämnade tolv avdelningchefer på lasarettet en orosanmälan om situationen till regionen.

De fick stöd av en majoritet av ledningsgruppen. I en skrivelse till regionen, som Enköpings-Posten tagit del av, uppger cheferna i ledningsgruppen att det har funnits »allvarliga brister i styrning, arbetsmiljö och ledning«. De skriver att det finns flera orsaker, men att det bland annat beror på »destruktivt ledarskap som kännetecknats av repressalier och tystnadskultur«. Chefer som har ifrågasatt beslut ska ha fått höra att de är illojala. Sjukhusdirektörens ledarskap ska ha präglats av »kontrollbehov, detaljstyrning samt en bristande tillit/lyhördhet för medarbetarnas kunskaper och förmågor«.

På torsdagsmorgonen kom beskedet att Johanna Woltjer lämnar uppdraget som sjukhusdirektör för att gå vidare till andra uppgifter.

– Det är väldigt viktigt att man tar tag i den här situationen för att nu är det ett turbulent läge i Enköping. Man behöver lugn och ro och lite framtidstro samtidigt som man har haft en pandemi och har en sommar som kommer att bli tuff, säger regiondirektör Johan von Knorring till Enköpings-Posten.

Han säger att han de senaste dagarna blivit kontaktad av både dem som stödjer avdelningscheferna i deras kritik och av dem som inte håller med cheferna. Men nu gäller det för den nya tillförordnade sjukhusdirektören Marianne van Rooijen att få fokusera på arbetsmiljöfrågorna. Hon är redan tillförordnad sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset och får nu dela sin tid mellan orterna.

Johanna Woltjer utsågs till sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping i februari 2019. Hon är ursprungligen statsvetare och har en bakgrund som bland annat administrativ chef för BUP Stockholm och som controllerchef i Region Östergötland.

För ett par dagar sedan svarade Johanna Woltjer på kritiken via ett brev som Enköpings-Posten tagit del av. Där skriver hon att det var »oerhört smärtsamt att ta del av avdelningschefernas orosanmälan«. Johanna Woltjer säger att hon har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men ställer sig frågande till varför verksamhetscheferna inte har förmedlat avdelningschefernas frustration. Hon tycker också att kritiken om uppläxningar känns »grov och ogrundad«.

Region Uppsala uppger att Johanna Woltjer fortsättningsvis kommer att arbeta med utveckling av kvalitetsledningssystem för vården.