Förra året gav myndigheten Skatterättsnämnden ett förhandsbesked om moms i läkarhus. Enligt beskedet skulle ett specifikt företag inte räknas som underleverantör till läkarhuset och därmed inte vara belagt med moms. Beskedet sågs som principiellt viktigt för läkare som arbetar i läkarhus, eftersom Skatteverket förra sommaren började tolka sjukvården som momspliktig, vilket kan innebära en rejäl merkostnad.

Men i slutet av fjolåret överklagade Skatteverket nämndens besked till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har en dom kommit. I den går domstolen emot Skatteverket och fastslår tidigare beslut.

– Det är en stor lättnad för många kollegor. Det är många som jobbar i läkarhus och har haft samverkan på ett bra sätt i tiotals år, säger Sven Söderberg.

Han är före detta ordförande i Privatläkarföreningen och har drivit fallet som legat till grund för Skatterättsnämndens tolkning som Skatteverket senare överklagat. Hans eget företag har därigenom blivit ett pilotfall för hur momsplikten ska tolkas i fråga om läkarhus.

Hade du väntat dig att Högsta förvaltningsdomstolen skulle gå på din linje?

– Nej. Min far var jurist, och han brukade säga att det är en väldig skillnad på att ha rätt och att få rätt. Vi tyckte att vi hade goda argument. Men det är alltid ett vågspel med domstolen, man kan aldrig vara helt säker, säger Sven Söderberg.

Hur betydelsefull är domen?

– Som vi ser det hade det här varit slutet för alla läkarhus i den samverkansform som vi har haft. Då hade man slagit sönder den samverkan som vi har haft under lång tid.

– Det går ju inte att en grupp av läkare som samverkar på det här sättet har 25 procent högre kostnader än de som jobbar var och en för sig, så att säga. Det hade också minskat samverkan med kollegorna.

Hela domen finns på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.