Efter en förlängd deadline och sena förhandlingar på onsdagen nådde de flesta av parterna en överenskommelse om ett nytt krislägesavtal. Avtalet ska ge arbetsgivarna större flexibilitet att anvisa personal vid krissituationer, mot en högre betalning. I det uppdaterade krislägesavtalet ska de anställda garanteras mer tid för vila och återhämtning.

Men Läkarförbundet har valt att säga nej till ett nytt avtal och att säga upp det gamla. I en intervju med Läkartidningen säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale att det nya avtalet inte tillgodoser behovet av vila och återhämtning.

Det gör att det nuvarande avtalet gäller till den sista augusti, sedan kan inte läkarna anvisas enligt ett krislägesavtal.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

– Det är olyckligt att Läkarförbundet står utanför. Samtidigt har alla övriga parter hittat en lösning som vi tycker är balanserad, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Enligt henne har diskussionerna kantrat på ett krav om 48 timmars vila efter det sista passet på krislägesavtalet. Om hela personalstyrkan skulle anvisas på avtalet samtidigt, och därmed lämna avtalet samtidigt, skulle man enligt SKR kunna stå utan bemanning i för lång tid.

– Vi ser inte hur det skulle kunna fungera i en kris. Då faller hela poängen med ett krislägesavtal.

Hur långt ifrån varandra är ni?

– Vi ser inte att man kan möta upp på det kravet, utifrån att avtalet inte skulle fungera som det är tänkt under en kris. Man behöver de här nödvändiga undantagen. Sedan är det ju sju parter i övrigt som tycker att vi har hittat en bra och balanserad lösning, säger Jeanette Hedberg.

I avtalet, som bland andra Kommunal och Vårdförbundet skrivit under, landade man på 36 timmars vila efter det sista arbetspasset. Det nya avtalet innebär också att enskilda arbetstagare kan gå på avtalet i högst åtta veckor. Därefter infaller en karensperiod. Men om det anses absolut nödvändigt kan enskilda individer anvisas på en förlängd period om högst två veckor åt gången. Det kan jämföras med det gamla avtalet där anställda kunde anvisas enligt avtalet i fyra veckor åt gången, men utan en bortre gräns för hur länge det kunde användas. Enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro var det förbundsstyrelsens sammanvägda bedömning att förändringarna är »en klar förbättring«.

Andra ändringar i avtalet innebär att ersättningen höjs. Mer om vad avtalet innebär kan du läsa här.

Det nuvarande avtalet har berört omkring 230 läkare i tre regioner. Avtalet gäller fram till den sista augusti för Läkarförbundets del. Det innebär också att belastningen på grund av pandemin bör ha avtagit avsevärt till dess avtalet löper ut.

Är det utifrån detta inte så stor förlust att Läkarförbundet inte är med på tåget?

– Det är olyckligt att Läkarförbundet inte är med på avtalet. Men vi har en förhoppning att de ska ansluta, säger Jeanette Hedberg.

Vad händer nu?

– När saker och ting har lagt sig får vi ta upp en diskussion om hur man går vidare.

 

Läs även:

Läkarförbundet säger upp krislägesavtalet

Vårdförbundet och Kommunal skriver på nytt krislägesavtal

Flera regioner slutar använda krislägesavtalet

Krislägesavtalet har kostat regionerna en halv miljard

Förhandlingarna om krislägesavtalet förlängs

Facken får längre tid att fundera på krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne