Regeringen vill bland annat att det ska bli lättare att snabbt införa nya screeningprogram och uppdaterade rekommendationer. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan förbättra samordningen mellan regionerna, RCC i samverkan och myndigheten.

Socialstyrelsen och RCC i samverkan ska också utveckla uppföljningen och utvärderingen av de screeningprogram som redan finns, samt följa vad regionerna gör för att utrota livmoderhalscancer i Sverige.

I uppdraget ingår även att titta närmare på Storbritanniens satsning på tidig upptäckt av cancer med hjälp av så kallade flytande biopsier – och på hur samma strategi skulle kunna införas i Sverige.

Uppdraget ska delredovisas senast i början av december i år. Senast i början av juni nästa år vill regeringen ha slutredovisningen på sitt bord.