Sverige hade en tydlig överdödlighet under förra året. Det framgår av Socialstyrelsens nya rapport om dödsorsaksstatistik för 2020.

Totalt avled totalt 98 229 personer. Det kan jämföras med genomsnittet för åren 2015–2019 på 91 070 avlidna.

En viktig förklaring till överdödligheten var covid-19 som var den tredje vanligaste dödsorsaken förra året med 9 441 dödsfall. De allra vanligaste dödsorsakerna var hjärt- och kärlsjukdomar med 27 973 dödsfall samt tumörer med 23 485 dödsfall.

Socialstyrelsen konstaterar också att hög ålder var den största riskfaktorn när det gäller covid-19. Nio av tio som dog i sjukdomen var över 70 år.

Siffrorna visar också att födelseland haft betydelse. Enligt myndigheten var dödligheten i covid-19 oproportionerligt hög hos personer födda i Turkiet, Syrien, Somalia, Irak, Iran, Grekland och Chile.

– Av de avlidna männen födda i till exempel Somalia var det över 50 procent som dog av covid-19, medan motsvarande andel bland män födda i Sverige var cirka 10 procent. Ett generellt mönster är att bland grupperna med hög dödlighet i covid-19 skedde en mycket stor del av dödsfallen under första vågen, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I rapporten har Socialstyrelsen inte analyserat orsakerna till att personer födda i dessa länder varit svårare drabbade av covid-19, men myndigheten skriver att socioekonomiska faktorer och boendeförhållanden tidigare lyfts fram som tänkbara förklaringar.

Socialstyrelsens siffror visar också att antalet självmord minskade något, från 1 269 under 2019 till 1 168 i fjol. Enligt Socialstyrelsen har självmorden minskat bland både kvinnor och män.

Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker 2020 finns att ta del av på myndighetens webbplats.