Centerpartiet har tidigare pekat på att ribban ligger för högt för ett tillfälligt återkallande av legitimation för vårdpersonal som är under utredning. Det handlar till exempel om läkare som varit grovt oskickliga eller begått allvarliga brott.

Därför la partiet i mitten av maj fram ett förslag till utskottsinitiativ i socialutskottet. Det innebar att utskottet kallade till sig generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och representanter för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– När Ivo bekräftade bilden som getts av hur svårt det kan vara att få ett tillfälligt återkallande av legitimationen för till exempel läkare som varit som varit grovt oskickliga eller begått allvarliga brott var det ingen tvekan, utskottet var enigt om att regeringen bör utreda och se över frågan, säger Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och läkare, till Dagens Medicin.

Enligt tidningen fanns det sedan tidigare en motion från Liberalerna som berör frågan om tillfälligt återkallande av legitimation kopplat till förskrivningsrätt. Därför valde socialutskottet att utvidga yrkandet i den motionen.

I nästa vecka väntar debatt och beslut i riksdagen. Det troliga är att regeringen då får i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen.

Läs mer:

C: Öka möjligheten att tillfälligt dra in legitimationer