Under 2020 betalade Socialstyrelsen ut 18,5 miljarder till kommuner och regioner som kompensation för merkostnader under pandemin. Pengarna betalades ut efter två ansökningsomgångar där regionerna fick 12,6 miljarder och kommunerna 5,9 miljarder.

– Alla regioner och kommuner ansökte och samtliga fick sina godkända kostnader beviljade, säger Stina Isaksson, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Nu visar en sammanställning att pengarna i huvudsak gick till att finansiera mer personal och skyddsutrustning. I regionerna gick 45 procent av pengarna till att ta in mer personal medan 24 procent gick till skyddsutrustning. I kommunerna gick 39 procent till personal och lika stor andel till skyddsutrustning.

Statsbidraget har också använts till anpassningar i verksamheterna, informationsinsatser till allmänheten, medicinteknisk utrustning och läkemedel.

Alla regioner och drygt varannan kommun har också ersatt privata utförare de har avtal med för merkostnader.

– För den stora majoriteten av kommuner och regioner rörde det sig i dessa fall om att maximalt 10 procent fördelades till privata utförare, säger Stina Isaksson.

Av sammanställning framgår att 74 miljoner kronor inte har förbrukats och kommer att återbetalas till Socialstyrelsen.

– En anledning kan ha varit att kostnaderna för privata utförare blev lägre än prognosticerat, säger Stina Isaksson i pressmeddelandet.