Införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer har blivit något av en långbänk, trots att Socialstyrelsen redan 2014 rekommenderade allmän screening för män och kvinnor i åldern 60-74 år.

Men nu rör det på sig. Hittills i år har alltså Dalarna och Skåne kommit i gång med sin verksamhet och Örebro och Östergötland ligger i startgroparna.

Enligt den tidsplan som nu presenteras ska 10 regioner starta under våren 2022. Ytterligare fem drar i gång efter sommaren samma år.

Screeningen innebär att personer i utvalda åldersgrupper får erbjudande om att göra och skicka in ett avföringsprov till laboratorium för analys. Om avföringsprovet innehåller spår av blod erbjuds en koloskopiundersökning.

När det är dags för en region att ansluta kommer man att börja med att erbjuda alla personer som fyller 60 år att delta i provtagningen. Därefter går man vidare med alla som fyller 60, 62 respektive 64 år. När programmet är fullt uppbyggt kommer alla kvinnor och män i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Regionerna Stockholm och Gotland har erbjudit screening till alla invånare mellan 60 och 69 år i drygt tio år. De kommer i år att utöka verksamheten till att omfatta även 70-åringar.

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och regioner och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan, är glad över att det nu rullar på.

– Pandemin gjorde 2020 till något av ett förlorat år för införandet av det här screeningprogrammet. Det är extra glädjande och betydelsefullt att flera regioner nu dragit igång under 2021 och att övriga följer i planerad anslutning, säger han i ett pressmeddelande.

Att många regioner avvaktat med att införa screening beror främst på att de först ville slutföra den nationella screeningstudien SCREESCO, enligt RCC i samverkan. 18 av landets regioner deltog i studien under 2014 till 2019.

15 regioner inför screening för tarmcancer under 2022

Så här ser tidsplanen ut:

Januari: Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen

Februari: Region Värmland och Region Jönköpings län

Mars: Region Gävleborg och Region Södermanland

April: Region Västernorrland och Region Blekinge

Maj: Region Västmanland och Region Västerbotten

Augusti: Region Jämtland Härjedalen och Region Uppsala

September: Region Kalmar och Region Kronoberg

September eller oktober: Region Halland