I ett pressmeddelande skriver regeringen att flera aktörer har pekat på att det finns ett fortsatt behov av ett stärkt barnrättsperspektiv, rättssäkerhet och säkerhet i vården för de personer som vårdas med stöd av tvångslagstiftningen.

Därför får Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) nu i uppdrag att förbättra inrapportering, register och datatillgång så att myndigheten bättre ska kunna följa upp vårdgivarnas användning av tvångsåtgärder.

Myndigheten ska också säkerställa en regelbunden tillsyn inom tvångsvården både när det gäller rättssäkerhet och innehållet i vården. Det innebär till exempel kontroller av fysiska vårdmiljöer och patienter som hålls avskilda under lång tid.

I uppdraget ingår också att utveckla stöd och arbetssätt utifrån ett barnrättsperspektiv, samt att öka patientens tillgång till information om vårdens syfte och innehåll, sina rättigheter och möjligheter att framföra klagomål.

Tidigare i våras kritiserade JO tillsynen inom den psykiatriska tvångsvården. Enligt Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning saknar Ivo samlad kunskap om i vilken omfattning vårdgivarna använder tvångsåtgärder.

 

Lär mer:

Ivo får kritik för bristande tillsyn inom tvångsvården