Arbetsgivarorganisationerna och merparten av facken inom den kommunala sektorn har nu kommit överens om ett uppdaterat krislägesavtal. Enligt detta ska en enskild arbetstagare gå på avtalet i högst åtta veckor. Därefter inträffar en karensperiod. En förlängning kan bara ske om det anses absolut nödvändigt att anvisa den enskilda medarbetaren på avtalet. Den anvisningstiden får vara högst två veckor åt gången.

I det gamla avtalet kunde anställda anvisas enligt avtalet i fyra veckor åt gången, men utan en bortre gräns för hur länge det kunde användas. Med förändringarna tycker parterna att man kommit till rätta med problemet att det fanns för lite tid till återhämtning i långa utdragna kriser såsom pandemin, vilket avtalet ursprungligen aldrig var ämnat för.

– Vårdförbundet har lyssnat på medlemmarnas upplevelse av att vara anvisade på krislägesavtalet och därför tryckt på hårt för bättre möjlighet till vila och återhämtning samt gränser för anvisningstidens längd, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

– Det var inget lätt beslut att säga ja, men styrelsens sammanvägda bedömning är att de förändringar vi har fått igenom är en klar förbättring.

Läkarförbundet har dock som enda fackförbund sagt nej. I en intervju med Läkartidningen säger ordförande Sofia Rydgren Stale att det nya avtalet inte tillgodoser behovet av vila och återhämtning. Att Läkarförbundet sagt upp avtalet innebär att det slutar att gälla den sista augusti.

I det nya avtalet höjs också ersättningen för arbetstagarna. Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme mot de tidigare 220 procenten. Ersättningen vid särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme.

Det nya krislägesavtalet har skrivits under av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona samt de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Kommunal och Brandmännens riksförbund. Akademikeralliansen har gjort en preliminär överenskommelse med arbetsgivarna i väntan på formellt beslut, och Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd fattar beslut nästa vecka.

 

Läs även:

Läkarförbundet säger upp krislägesavtalet

Flera regioner slutar använda krislägesavtalet

Krislägesavtalet har kostat regionerna en halv miljard

Förhandlingarna om krislägesavtalet förlängs

Facken får längre tid att fundera på krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne