Just nu vårdas 218 patienter med covid-19 på landets sjukhus.

– Det är en väldigt snabb nedgång som har skett under tredje vågen. Från april och till i dag så ser det ju väldigt mycket bättre ut, sa Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på  Socialstyrelsen, på dagens myndighetsgemensamma pressträff.

15 av 21 regioner vårdar patienter med covid-19 på Iva. Totalt sett handlar det om 40 patienter, vilket också det innebär en snabb nedgång under de senaste veckorna.

Ingen region rapporterar kritisk eller allvarlig påverkan på något av de områden som Socialstyrelsen följer – men åtta regioner rapporterar betydande påverkan.

Samtliga regioner uppger också att de väntar sig en förbättring både på kort och lång sikt, där lång sikt handlar om ett par veckor.

Men Socialstyrelsen lyfter ändå fram att det finns en del skillnader jämfört med förra sommaren då trycket på vården också gick ner.

– Det vi måste ha med oss är att pandemin har pågått väldigt länge och under andra och tredje vågen har ju hela landet påverkats på ett annat sätt jämfört med första vågen. De uppdämda vårdbehoven är ju också väsentligt större. Det är viktigt att vården får möjlighet att ge vårdinsatser till människor som fått vänta väldigt länge på vård, det gäller både operationer och andra kontroller, sa Iréne Nilsson Carlsson.