Folkhälsomyndigheten lämnar i dag, fredag, beskedet att användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19, kallat Vaxevria, avvecklas. Myndigheten konstaterar att 89 procent i gruppen 65 år och äldre nu är fullvaccinerade. Den gruppen har till stor del fått Astra Zenecas vaccin.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att avsluta distributionen av Vaxevria, och därmed successivt upphöra med användningen av vaccinet.

De doser som fortfarande finns kvar i regionerna kan användas för en andra dos till personer som fått en dos av Vaxevria.

Kvarvarande doser kan också ges som en första dos till personer som är över 65 år, och här skriver Folkhälsomyndigheten att uppföljande vaccination, det vill säga dos 2, även kan utföras med mRNA-vaccinerna från Pfizer eller Moderna.

Överblivna doser av Vaxevria kommer att lånas ut eller doneras enligt beslut som i så fall tas av riksdagen.

Folkhälsomyndigheten konstaterar också att det finns avtal som löper året ut om det skulle uppstå ett behov av att återuppta vaccinationerna med Vaxevria.