Ärendet med den sydsvenska läkaren upptäcktes när patienter skulle hämta ut läkemedel vid olika apotek, vilket tidningen Alkohol & Narkotika var först med att berätta. Datorsystemet varnade för att den förskrivande läkaren hade fått sin förskrivningsrätt begränsad.

Anmälningar ledde till en granskning av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Och det har nu lett till åtal för brott mot läkemedelslagen, rapporterar SVT Nyheter.

Läkaren i frågan förlorade behörigheten att skriva ut narkotiska läkemedel i maj 2019. Trots det ska han ha skrivit ut Zopiklon, Spasmofen och Oxascand, som alla är narkotikaklassade, till tre patienter.

– Om han döms är det bötesstraff det handlar om, säger kammaråklagare Pia Björnsson vid Malmö åklagarkammare, till SVT Nyheter.

Läkaren förnekar brott enligt den stämningsansökan som lämnats in. SVT har sökt läkarens advokat för en kommentar.

Enligt Alkohol & Narkotika tog Ivo notis om läkaren redan 2013 när myndigheten utredde ett vårdföretag. I en granskning slog Ivo fast att läkaren felaktigt skrivit ut tusentals tabletter av olika narkotikaklassade läkemedel till patienter under 2012.

Ivo yrkade på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) skulle dra in hans rätt att förskriva narkotikaklassade läkemedel. Det gjorde dock inte HSAN vid det tillfället på grund av otillräckliga bevis.

Men under de kommande åren anmälde farmaceuter och hälso- och sjukvårdspersonal fortsatt läkaren för suspekta förskrivningar. Läkaren anklagades också för att retroaktivt sjukanmäla klienter med känd beroendeproblematik. Totalt har Ivo tagit emot 18 anmälningar på 7 år.

Och i maj 2019 begränsade HSAN hans rätt att förskriva narkotikaklassade läkemedel. Även danska Styrelsen for Patientsikkerhed begränsade läkarens förskrivningsrätt. Läkaren uppgav dock att han aldrig skadat någon patient och att han inte haft någon anledning att ifrågasätta patienternas uppgifter.