Ett större reportage i Dagens Nyheter tar upp frågan om Karolinska institutet (KI) och arvet efter forskarna Anders och Gustaf Retzius, som bedrev skallmätningar vid KI.

I dag bär en av KI:s större lärosalar och en väg på campus i Solna namnet Retzius.

En studentgrupp på KI uppfattar användandet av namnet Retzius på KI:s campus som en hyllning av rasism. DN skriver att gruppen har krävt att KI:s ledning tar bort namn- och vägskyltarna och ber om ursäkt för vad gruppen betraktar som KI:s »rasistiska arv«.

– Varför tar inte rektorn bara en skruvmejsel och plockar ned skyltarna? Rasbiologerna måste bort, säger Natte Hillerberg, ST-läkare och tidigare läkarstudent på KI, till DN.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen uppger för DN att han har respekt för att det finns läkarstudenter som tycker att det är obehagligt att undervisas i salar döpta efter Retzius.

Samtidigt menar han att KI inte ska agera »aktivistiskt«.

– Som universitet är vi skyldiga att fatta beslut baserade på evidens, analys och debatt. Aktivister har bara ett mål. Den sämsta strategin vore att agera aktivist och omedelbart ta bort alla Retziusnamnen, säger Ole Petter Ottersen, till DN.

Under hösten förra året tillsatte KI:s rektor Ole Petter Ottersen en särskild arbetsgrupp för att studera KI:s historiska arv ur ett etiskt perspektiv.

Arbetsgruppen, som leds av Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, har bland annat i uppdrag att göra en översyn av hur personnamn på gator, lärosalar och andra lokaler hanteras på KI:s campus.

Rapporten ska vara klar efter sommaren och därefter väntas rektor fatta beslut.