Överlevnadschanserna för barn födda med gastrointestinala missbildningar är som ett postkodlotteri. Det konstateras i en webbnyhet från universitetet King’s College i London, där forskare lett en prospektiv studie om barnkirurgisk vård på 264 sjukhus i 74 länder. Studien omfattade nästan 4 000 barn under 16 år, varav de flesta nyfödda, med missbildningar som kongenitalt diafragmabråck, esofagusatresi och Hirschsprungs sjukdom.

Resultaten publicerades i Lancet förra veckan och visar att bristen på säker barnkirurgisk vård är utbredd och att skillnaderna mellan länder är stora. Risken att dö inom 30 dagar efter första intervention eller efter ankomst till sjukhus om ingen åtgärd vidtagits var 40 procent i låginkomstländer, 20 procent i medelinkomstländer och 6 procent i höginkomstländer.

Lars Hagander, överläkare och docent vid Lunds universitet, är en av forskarna som medverkat i studien.

– Många har fortfarande föreställningen att kirurgisk vård skulle vara orimligt dyr i fattigare länder, men nål och tråd, smärtlindring och förband, dropp och säkra rutiner – det borde vara inom räckhåll, överallt, säger Lars Hagander i ett utskick från Lunds universitet i samband med publiceringen i Lancet.

Han noterar också att WHO nu börjar få upp ögonen för att kirurgiska sjukdomar spelar stor roll för folkhälsan och att problemen hittills inte kartlagts och prioriterats tillräckligt.

Andrew Leather, en av de medverkande forskarna från King’s College, betonar också detta på sitt universitets webbplats:

»De senaste 25 åren – medan man framgångsrikt minskat dödligheten bland barn under 5 år genom att förebygga och behandla infektionssjukdomar – har det varit litet fokus på att förbättra den kirurgiska vården för nyfödda och barn, och andelen dödsfall relaterad till kirurgiska sjukdomar fortsätter att öka.«