I mitten på juni meddelade det tyska läkemedelsföretaget Curevac att en av de sista studierna av vaccinet, som omfattade 40 000 personer i tio länder, inte gav det resultat man hade hoppats på.

Företaget pekade på att de olika varianterna av viruset är en utmaning. Vaccinet CVnCoV – ett så kallat mRNA-vaccin – testades för åtminstone 15 olika varianter av coronaviruset.

Nu visar de slutliga resultaten att vaccinet bara når en skyddseffekt på 48 procent. Enligt Curevac var resultaten något bättre för åldersgruppen 18–60 än bland äldre. I den gruppen var skyddet mot sjukdom 53 procent och skyddet mot allvarlig sjukdom och behov av sjukhusvård 100 procent.

I ett pressmeddelande skriver företaget att resultaten nu har kommunicerats till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För att myndigheten ska kunna ge ett godkännande för ett covid-19 vaccin krävs minst 50 procents effektivitet.

Om vaccinet från Curevac inte blir godkänt kan det påverka vaccinationerna mot covid-19 i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens långtidsprognos över vaccinleveranser har Sverige räknat med att få över en miljon doser i september, förutsatt att vaccinet blir godkänt.