– Vi har beslutat att lämna stabsläge. I dagsläget är det en på hundra som testar sig som har covid-19 och vi ser inga tecken på en fjärde våg, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör samt tf förvaltningschef hälso- och sjukvården, i ett pressmeddelande.

Nedgången i belastningen på hälso- och sjukvården kopplad till covid-19 bedöms som stabil, enligt meddelandet.

Förra veckan var en (1) region i förstärkningsläge, 9 regioner i stabsläge och 11 regioner i normalläge. Samtliga regioner rapporterade då en förväntad förbättring av läget på både kort och på lång (10-15 dagar) sikt, detta enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport baserad på 20 av 21 regioner den 7 juli.