Läkarstudenten David Flanking har i sitt examensarbete studerat statistik över olyckor med elsparkcykel under 2019, med registret Strada som källa. I Västra Götaland registrerades 198 sådana patienter 2019. De allra flesta skador, 96 procent, handlade om frakturer och stukningar i armar och ben, näsfrakturer eller sårskador i ansiktet, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjukvården befarar ett ökat antal olyckor under sommaren nu när pandemirestriktioner lyfts bort.

I enkätundersökning bland patienter som sökte för olyckor med elsparkcykel på Sahlgrenska sjukhusets och Mölndals sjukhus akutmottagningar visade det sig att de flesta skador hade inträffat på natten eller under helger, att endast 9,9 procent hade använt hjälm och att 54,4 procent hade druckit alkohol.

– Det är en tidsfråga innan vi får vårt första dödsfall med en elsparkcykel inblandad, säger Ragnar Ang, överläkare på Traumavårdsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av handledarna.

Ragnar Ang anser att det finns ett behov av att studera skador och omständigheter kring olyckorna.

– Det kan i sin tur användas av de som arbetar för att öka säkerheten vid användandet av elsparkcyklar och reglera hur detta skall gå till, säger han.

Skadorna innebär lidande, kanske livslångt, med långa sjukskrivningstider och lång rehabilitering samt stora kostnader för samhället, enligt Ragnar Ang.