Landets sex regionala tumörregister tog emot drygt 6 procent färre anmälningar av nya tumörfall under 2020 än under 2019, enligt rapporten »Uppskjuten vård« från RCC i samverkan.

Början på nedgången ses i och med den första pandemivågen i mitten av mars 2020. »Med största sannolikhet« är den viktigaste orsaken att invånarna inte sökt vård under pandemin, även om rapporten också nämner andra möjliga orsaker, till exempel tillfälliga neddragningar i screeningverksamheter och förändrade rekommendationer kring utredning av förhöjda PSA-värden.

De cancerformer som minskat mest är prostatacancer, en minskning med 18 procent, och cervixcancer in situ, som minskat med 13,4 procent. Nedgången är olika stor i olika regioner. Just antalet rapporterade prostatacancertumörer varierade mellan 7 procent färre fall i Region Sydöst och 24,8 procent färre fall i Region Väst.

I andra länder ses liknande nedgångar. Rapporten nämner Norge, en minskning med 12,7 procent vad gäller anmälningspliktiga tumörer, och i Nordirland en minskning med 19 procent. Från Spanien rapporteras 40 procent färre patienter med lungcancer under första halvåret 2020 jämfört med året innan.

Konsekvenserna av de försenade diagnoserna på prognos och överlevnad går inte att bedöma ännu, enligt rapporten, som också konstaterar att cancervården i landets regioner riskerar att bli ojämnt belastad, men att regionerna genom fortsatt samarbete kan avlasta varandra.