Via den nationella kohortstudien ESPRESSO identifierades alla barn och unga vuxna under 25 år med icke-alkoholrelaterad fettlever (NAFLD), verifierad med biopsi (n = 165). Medianåldern var 12 år. Uppgifter om mödrarnas BMI under tidig graviditet hämtades från Medicinska födelseregistret. Resultaten visar att barn till mödrar med BMI över 30 hade mer än tre gånger högre risk (justerad oddskvot 3,67; 95 procents konfidensintervall 1,61–8,38) att få diagnosen fettlever jämfört med barn till mödrar i en kontrollgrupp med normalt BMI, matchad efter kön och ålder.

– Vi kan inte säkert säga om fyndet är en biologisk effekt av fetma hos modern på det växande fostret, eller om det till exempel finns socioekonomiska förklaringar såsom ett ökat energiintag och en ohälsosam livsstil efter födseln, säger Hannes Hagström, en av forskarna bakom studien och docent vid institutionen för medicin, Huddinge, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet [KI].

En annan av forskarna, Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, konstaterar i pressmeddelandet att studien är den första att undersöka effekten av fetma över generationer. Tidigare forskning har visat att övervikt tidigt i livet ökar risken för fettlever.

Studien publicerades igår i Journal of Hepatology [Hagström H, et al. J Hepatol. Epub 18 jul 2021. 10.1016/j.jhep.2021.06.045].