På onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att personer födda 2005 och tidigare, alltså även 16- och 17-åringar, ska kunna vaccineras från mitten av augusti. Det gäller också barn från 12 år, om de är i riskgrupp. Det var något myndigheten flaggade för strax innan midsommar, och nu har man kommit fram till att startpunkten blir vecka 32.

Samtidigt sprider sig den så kallade deltavarianten av viruset som ses som mer aggressivt. Och i vissa länder rekommenderas även förhållandevis unga personer att vaccineras. I exempelvis USA uppmanar den nationella folkhälsomyndigheten CDC att alla från 12 år ska få vaccinera sig.

I Sverige utesluter inte Folkhälsomyndigheten den möjligheten, men ser i nuläget inte att det är motiverat att gå lägre ner i åldrarna än 16 år, förutom för riskgrupper.

– Vi håller den frågan under bevakning. Och vi får väl se, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Läkartidningen.

– Där finns ju än så länge betydligt mindre säkerhetsdata och också betydligt mindre erfarenhet av behovet. Ju länge ner i åldrarna man går, desto mindre är riskerna att bli allvarligt sjuk och för att sprida smittan vidare. Och exakt i vilken ålder det inte är meningsfullt, rimligt eller etiskt motiverat att vaccinera – vet vi ju inte i dag.

Han påpekar också att man kan göra olika bedömningar i olika länder, utifrån hur många som vaccinerats i andra åldrar. Men i nuläget ser myndigheten inte att det är motiverat att i Sverige vaccinera yngre än 16-åringar, om de inte är i riskgrupp.

Däremot följer Folkhälsomyndigheten noga spridningen av deltavarianten, särskilt bland barn. Man följer också erfarenheterna från andra länder, både av att vaccinera och att inte vaccinera barn och vad som framkommer om säkerheten i att vaccinera unga.

Beslutet att 12–15-åringar i riskgrupp ska erbjudas vaccination från augusti togs i samråd med Svenska barnläkarföreningen. Föreningen har listat ett antal medicinska tillstånd där en covidinfektion kan bli särskilt allvarlig.

Barnläkarföreningen tycker att Folkhälsomyndighetens beslut är bra utifrån kunskapsläget i dag.

– Vi tycker att det har varit ett balanserat ställningstagande som Folkhälsomyndigheten kom fram till; att man börjar med de lite äldre ungdomarna och inväntar mer säkerhetsdata och vart epidemin tar vägen innan man går ut med rekommendationer för barn och ungdomar, säger Per Brolin, specialist vid barnkliniken i Karlstad och en av de läkare som arbetat med listan över medicinska tillstånd.

Generellt sett blir barn och andra unga mindre sjuka vid covid-19, jämfört med vuxna. Det gör att balansen mellan nytta och risk ser annorlunda ut bland barn. Och även om Pfizer och Biontechs vaccin Comirnaty har fått grönt ljus av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA även för 12–15-åringar, är underlaget ganska små studier. Föreningen vill gärna se mer data.

– Vi har absolut inte stängt några dörrar för det, men vi har sagt att vi tycker att det finns anledning att fundera ordentligt på frågan därför att risk/nytta-balansen är annorlunda för barn jämfört med vuxna – att man inte bara rakt av kan säga att man ska vaccinera alla barn från 12 års ålder, säger Per Brolin.

 

Läs även:

Ungdomar kan börja vaccineras från augusti

16-åringar kommer att erbjudas vaccin mot covid-19

Besked om vaccination av barn dröjer