– Det är tyvärr så att vi ser en ökad spridning på många turistdestinationer. Det har synts mycket i Spanien. Och vi har börjat få hem ett ökat antal personer från de här länderna. Det får en ganska stor betydelse nu när vi har en så liten spridning själva i Sverige, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid en presskonferens på måndagen.

Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om flera fall av covid-19 där personer smittats i samband med uteliv utomlands. Det ökar risken för smittspridning och utbrott i Sverige, påpekar Anders Tegnell.

Det gör att myndigheten skärper rekommendationer om testning vid utlandsvistelse från den 12 juli till den 31 augusti. Nu ska också svenskar PCR-testas vid hemkomst till Sverige, oavsett vart de rest utanför Norden.

– Vi rekommenderar att man bokar en tid och får ett PCR-test gjort så fort som möjligt efter hemkomsten. Det gäller alla som varit utanför Norden, oberoende av om man är svensk medborgare eller inte.

Har man vaccinerats och åtminstone fått en dos vaccin tre veckor innan hemkomst, eller om man har haft covid-19 mindre än sex månader tillbaka i tiden, behöver man dock inte tänka på det.

På måndagen meddelade också regeringen och Folkhälsomyndigheten att ytterligare lättnader i smittskyddsåtgärderna genomförs som planerat den 15 juli. Det handlar bland annat om att långväga kollektivtrafik kan återgå till full kapacitet och inte behöver låta varannan plats vara tom. Dessutom tas kommunernas möjlighet att förbjuda vistelse på vissa platser bort.

– Det var ett mycket viktigt verktyg som infördes i mars 2021. Och det har också använts för att minska trängsel på allmänna platser, bland annat i samband med högtider under våren. Nu ser regeringen att det inte längre är motiverat att ha kvar den här möjligheten, sa näringsminister Ibrahim Baylan (S) på presskonferensen.

Också kvadratmeterbegränsningen som bestämt hur många personer som får vistas i exempelvis en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark, tas bort. Verksamheterna ska dock fortsatt motverka trängsel. Begränsningen på storleken på ett sällskap vid sammankomster med anvisade sittplatser höjs också från fyra till åtta personer.