Folkhälsomyndighetens regelbundna analyser visar på liten förekomst av genombrottsinfektion, det vill säga att personer smittats av sars-cov-2 trots att de varit fullt vaccinerade i minst två veckors tid. Sammanlagt har 3 486 personer diagnostiserats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen. Det motsvarar 0,15 procent av alla som fått 2 doser och 0,5 procent av alla covidfall efter årsskiftet, uppger myndigheten.

Genombrottsinfektionerna har främst drabbat äldre personer, med flest infektioner i gruppen över 80 år. Orsaken är sannolikt att äldre svarar sämre på vaccinet samt att de vaccinerades först och därmed varit fullt vaccinerade under en längre tid än yngre i den undersökta gruppen.

Annars har genombrottsinfektioner även drabbat yngre kvinnor i större utsträckning. Det tros bero dels på att de i högre grad än män arbetar i vård och omsorg, och där exponeras mer för smittan, dels på att de provtagits vid symtom och smittspårning i större utsträckning.

Många av dem som upptäckts med genombrottsinfektion var asymtomatiska, uppger Folkhälsomyndigheten. 21 procent rapporterades inte ha haft symtom och 55 procent att ha varit sjuka. Relativt få fullt vaccinerade personer har blivit allvarligt sjuka. Totalt 17 ska ha fått intensivvård. 180 personer med genombrottsinfektioner har avlidit inom 30 dagar från diagnos, där medianåldern var 87 år.

Att 0,15 procent insjuknat trots 2 doser vaccin är inget överraskande, enligt Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet och sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

– Det är precis vad man förväntar sig. Inget vaccin ger ett fullständigt skydd, säger han till Svenska Dagbladet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.