Antalet fall av covid-19 ligger totalt sett på en låg nivå i Sverige, men samtidigt visar Folkhälsomyndighetens statistik att deltavarianten utgör en allt större andel av fallen.

Till och med den 8 juli har totalt 1 836 bekräftade fall av deltavarianter rapporterats i Sverige, men det finns stora regionala skillnader.

I exempelvis Norrbotten och Västerbotten har bara några enstaka fall av delta rapporterats, vilket kan jämföras med Värmland där deltavarianten står för 95 procent av alla fall.

– Folkhälsomyndigheten bedömer att deltavarianten kommer att dominera helt i Sverige inom de kommande månaderna. Samma bedömning har gjorts för hela Europa av den europeiska smittskyddsmyndighetens ECDC, säger biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell, i ett pressmeddelande.

Deltavarianten har en högre spridningsförmåga jämfört med alfavarianten, som tidigare dominerade i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten tycks deltavarianten också lättare infektera personer som bara fått en dos vaccin. Skyddseffekten för personer som fått två doser vaccin bedöms dock vara god.

För att smittspridningen inte ska öka igen framhåller Folkhälsomyndigheten vikten av att alla som rekommenderas vaccin tar emot erbjudandet.