Folkhälsomyndigheten har återkommande gjort seroepidemiologiska undersökningar för att analysera förekomsten av antikroppar i befolkningen. I den senaste mätningen undersöktes blodprov från sista veckan i maj och första veckan i juni.

När det gäller överskottsblodprov från öppenvården i åtta regioner visar analyserna att 52 procent hade antikroppar. Bland de äldre åldersgrupperna är förekomsten av antikroppar högre. Exempelvis konstateras att 85 procent i gruppen 65–95 år hade antikroppar.

– Som förväntat finns en hög nivå av antikroppar i de äldre åldersgrupperna där vaccinationerna har kommit långt. Eftersom vi vet att endast en mindre andel av befolkningen i denna åldersgrupp har haft covid-19 visar det att den absoluta merparten av alla som har vaccinerats utvecklar påvisbara antikroppar, säger Mia Brytting, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Även i gruppen blodgivare hade 52 procent antikroppar under samma undersökningsperiod. Det är en ökning jämfört med motsvarande undersökningar som gjordes i början av mars i år. Då hade var fjärde blodgivare antikroppar. Ökningen förklaras även här med att många sedan dess fått minst en vaccindos.

Samtidigt konstaterar Folkhälsomyndigheten att endast en tredjedel av barn och unga hade antikroppar, vilket innebär att smittan kan spridas i den gruppen.

– Även om våra undersökningar visar att drygt 30 procent av ungdomar har antikroppar så visar detta också att två tredjedelar sannolikt inte har något skydd mot covid-19. Det är därför viktigt att ungdomar är medvetna om att covid-19 fortfarande kan spridas i denna grupp, säger Mia Brytting.