En text publicerad i tidskriften och på dess webbplats har av Läkemedelsverket bedömts som dold marknadsföring. Texten bedöms vara vilseledande och inte främja en ändamålsenlig användning av läkemedlen, som används för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning. Men i den aktuella texten sägs, enligt Läkemedelsverkets beslut, bland annat att läkemedlen kan användas i stället för antibiotika, för att förebygga eller behandla infektion med coronavirus eller för att halvera influensatiden, något som saknar stöd i produktresuméerna. Bland annat sägs »Forskarna har även kunnat visa att växten röd solhatt kan inaktivera viruset som orsakar covid-19« och »att echinacea kan hämma coronaviruset visar att det är dags att tänka om«.

Läkemedelsverket bedömer också att det finns ett ekonomiskt intresse; tidskriften tillhör samma koncern som butiker som säljer läkemedlen.

Tidskriftens ägare hänvisar till tryckfrihet och yttrandefrihet och hävdar bland annat att texten är redaktionell, inte skriven i marknadsföringssyfte och därför heller inte märkt som annons.

Men Läkemedelsverket bedömer sammantaget att texten är marknadsföring av läkemedlen och att marknadsföringen inte uppfyller läkemedelslagens krav på marknadsföring av registrerade traditionella växtbaserade läkemedel riktad till allmänheten. Tidskriften föreläggs vid löpande vite om 50 000 kronor att följa en rad punkter rörande marknadsföringen, bland annat att märka den som annons, samt förbjuds vid vite att upprepa de tidigare påståendena.