Som Läkartidningen berättade i juni beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) att Medhelp skulle betala 12 miljoner i sanktionsavgift, Region Sörmland och Region Värmland 250 000 kronor vardera, och att Region Stockholm skulle betala 500 000 kronor. Ett annat företag, Voice Integrate Nordic, skulle betala 650 000 kronor. Inera, som ägs av de flesta regioner och kommuner i landet, skulle dock inte behöva betala någon avgift.

Myndighetens beslut kom efter en utredning om 1177-läckan. Det var i februari 2019 som tidningen Computer Sweden avslöjade att 2,7 miljoner samtal till 1177 Vårdguiden legat oskyddade på internet. De drabbade regionerna var Stockholm, Sörmland och Värmland, som alla anlitat det privata företaget Medhelp för att ta emot 1177-samtal. Medhelp hade i sin tur anlitat det thailändska företaget Medicall för att hantera samtal på nätter och helger. Och både Medhelp och Medicall hade avtal med Voice Integrate Nordic om växelfunktionalitet och inspelning av samtal.

De granskade parterna hade tre veckor på sig att överlaga beslutet. Nu står det klart att fyra av dem har valt att överklaga: Medhelp, Voice Integrate Nordic, Region Stockholm och Region Värmland.

– Sörmland har vi inte fått någon överklagandeskrift från, så man kan anta att de går med på att betala den sanktionsavgiften, säger Maja Savic, jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten, till Läkartidningen.

Nu tas processen med de som överklagat till förvaltningsrätten. Men så här i semestertider kan den processen skjutas något framåt. Integritetsskyddsmyndigheten, Stockholm och Värmland har alla begärt anstånd om att inkomma med yttranden till förvaltningsrätten.

– Vi kommer att gå igenom de överklagandeskrifter vi får väldigt noga och bemöta dem utifrån hur lagstiftningen ser ut och hur vi tolkar den, säger Maja Savic.

– Det är principiellt tunga frågor. Det är rättsområden som inte prövats tidigare. Av den anledningen är det intressant.

 

Läs även:

Medhelp ska betala 12 miljoner efter 1177-läckan

1177-läckan: Datainspektionen granskar drabbade regioner

Medhelp polisanmäler journalister

Kan bli aktuellt med polisanmälan