I Sverige sker en stadig minskning av antalet fall, men med en mer ojämn utveckling för hepatit B beroende på migrationens storlek ett enskilt år.

Under 2020 fick Folkhälsomyndigheten in rapporter om 804 fall av hepatit B, vilket är 27 procent färre än 2019. Även hepatit C-fallen minskade med 27 procent mellan 2019 och 2020, då 1 020 fall rapporterades in.

Folkhälsomyndigheten betonar betydelsen av samverkan mellan regioner och andra aktörer kring vaccination, rådgivning, testning och behandling. Stöd finns i ett kunskapsunderlag som myndigheten publicerade 2019.

Vaccin för att skydda mot hepatit B och effektiv läkemedelsbehandling för att bota hepatit C är avgörande för att klara WHO-målet. Enligt Folkhälsomyndigheten lever omkring 260 miljoner människor i världen med hepatit B och ungefär 70 miljoner med hepatit C. Sjukdomarna beräknades under 2015 ha orsakat 1,3 miljoner dödsfall i skrumplever eller levercancer.