– Vi måste ta ställning till de operationer som kommer, om de är av akut slag eller om de går att skjuta upp. Akuta operationer kommer däremot inte att påverkas, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukhuschef vid Visby lasarett, i ett pressmeddelande.

Regionen skriver att Visby lasarett är begränsat när det gäller att vädra och använda fläktsystem i den rådande värmen.

– Luftfuktigheten hotar framförallt det sterilt förpackade materialet som till exempel proteser, vilket kan bli ett problem vid olika protesoperationer. Av säkerhetsskäl kan därför vissa operationer bli framflyttade, säger Veronica Snoder.