Pandemin har visat att kommunernas krisberedskap inte är tillräcklig, enligt regeringen, som hänvisar till flera betänkanden, bland andra Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen. Det »behövs en överblick på nationell nivå över kommunernas beredskap för att kunna stödja deras beredskapsarbete«, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Därför får nu Socialstyrelsen och länsstyrelserna ett uppdrag att kartlägga beredskapen i den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I uppdraget ingår också att identifiera kommunernas behov av stöd, och  i ett senare steg ska ett »stödjande underlag« utvecklas. Myndigheterna får tillsammans 3 miljoner kronor under 2021 för att utföra uppdraget, som ska delredovisas den 15 mars och 30 juni nästa år och slutredovisas den 1 februari 2023.