»De satsningar som regionen gjort på fler ST-läkare i allmänmedicin är ett litet steg i rätt riktning, men det går för långsamt och är inte kombinerat med förstärkt ekonomi och rimligt antal patienter per läkare.« Det skriver Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, och Robert Svanholm, ordförande i distriktsläkarföreningen i Norrbotten, tillsammans med Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma och Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, i ett debattinlägg i Norrländska Socialdemokraten den 24 juli.

De hänvisar till att Norrbotten har lägst andel allmänläkare per invånare i Sverige och fortfarande få ST-läkare jämfört med övriga landet.

Artikeln lyfter också fram att Sverige har en låg andel specialister i allmänmedicin i ett internationellt perspektiv. Utvecklingen är negativ med endast 26 procent av befolkningen som hade en fast läkare 2019, en minskning med 16 procentenheter jämfört med 2016.

Läkarförbundet pekar även på en av slutsatserna i en rapport från Vårdanalys tidigare i år om att det inte finns tecken på förbättringar.

Bristen på åtgärder går emot den politiska samsynen om betydelsen av en fast läkarkontakt, menar Läkarförbundet.

»Vi ser en tydlig risk för tomma ord som kommer att skada medborgarnas förtroende för både politiken och vården. Dagens satsningar räcker inte. Ingen region når målen«, skriver de fyra debattörerna.

Läkarförbundet hänvisar till den bedömning som gjorts i den statliga utredningen »God och nära vård – en primärvårdsreform« om att minst 1 250 nya specialisttjänster i allmänmedicin krävs för att möta behoven 2027.

Bättre arbetsförhållanden, satsningar på fler ST-läkare och särskilda satsningar för glesbygden är några av de åtgärder som förbundet vill se.