EU har vid flera tillfällen slagit ned på läkemedelsbolags prissättning. Det gäller till exempel några viktiga cancerläkemedel från företaget Aspen, där EU-kommissionen noterade prishöjningar efter 2012 som ibland gick upp till flera hundra procent trots att patenten utgått. Det ledde till en överenskommelse mellan parterna i februari i år, där priserna sänktes ordentligt.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Foto: Anna Molander

I ett annat exempel från november i fjol fick företagen Teva och Cephalon motsvarande 620 miljoner kronor i böter för att genom en överenskommelse medvetet fördröjt generiska läkemedel till förmån för ett dyrare läkemedel mot sömnsvårigheter där patenten också gått ut. Det stred mot EU:s regler mot kartellbildning.

EU:s kritik och utdömda böter öppnar nu för Region Stockholm att begära skadestånd. Det menar Liberalerna som styr i Region Stockholm tillsammans med M, C, KD och MP.

– Kartellbildning för att pungslå vården och i förlängningen patienterna på pengar är förkastligt. Bekämpande av läkemedelskarteller är ett av de främsta exemplen på EU:s arbete för fri handel som gynnar skattebetalare och medborgare i Europa, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L), i ett pressmeddelande.

Nu planeras att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska utreda om regionen bör kräva skadestånd. Regionen har också fått ett erbjudande av den brittiska advokatbyrån Hausfeld att driva en process om överdebitering. Byrån skulle bara få betalt om Stockholm vann målet. Men om regionen förlorar en rättsprocess kan det innebära fler kostnader.

– Det är en avvägning av möjligheten till ekonomisk ersättning kontra risken att få betala rättegångskostnader. Mitt mål är att vi ska få bästa möjliga utdelning för stockholmarna – vad ger oss mest pengar att använda till hälso- och sjukvården helt enkelt, säger Anna Starbrink.