För cirka två år sedan dömdes en läkare för sexuellt ofredande. Påföljden blev villkorlig dom. Enligt tingsrätten utsatte han två kvinnliga patienter för alltför närgångna och medicinskt omotiverade undersökningar när de sökte vård för fotrelaterade besvär.

Läkaren överklagade men i december förra året fastställde hovrätten tingsrättens dom, förutom gällande storleken på det skadestånd läkaren ska betala till målsägandena.

Nu yrkar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) på att läkarens legitimation ska återkallas. Det framgår av en anmälan som myndigheten gjort till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Ivo har tidigare utrett läkarens yrkesutövning gällande samma händelse. Det ärendet avslutades utan kritik eftersom det inte gick att fastställa de faktiska omständigheterna kring händelserna. Men med anledning av domen mot läkaren öppnade Ivo ett nytt tillsynsärende.

I anmälan till HSAN skriver Ivo att läkaren i yrkesutövningen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som är »ägnad att påverka förtroendet« för läkaren. Genom sitt agerande har läkaren också visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, menar Ivo.

I yttranden till Ivo uppger läkaren att han dömts mot sitt nekande och att han anser att tingsrättens dom är felaktig. Läkaren menar också att det brott han dömts för inte kan anses vara ett allvarligt brott enligt patientsäkerhetslagen, vilket krävs för att legitimationen ska kunna återkallas, eftersom han inte dömdes till fängelse.

Nu är det alltså upp till HSAN att avgöra om läkaren får behålla legitimationen eller inte.

Läs mer:

Läkare överklagar dom om ofredande

Läkare döms för sexuellt ofredande