I slutet av juni anmälde de sju läkarna Region Stockholm till Justitieombudsmannen (JO), via ett juridiskt ombud.

Bakgrunden är enligt anmälan att läkarna har uppmanats att överlämna identifierbara patientjournaler, som innehåller känsliga personuppgifter, för att regionen ska göra en uppföljning om lagen om läkarvårdsersättning.

Läkarna har vägrat lämna ut patientjournalerna eftersom de anser att patienternas integritet måste värnas och att det skulle strida mot bland annat dataskyddsförordningen och patientsäkerhetslagen. De uppger att de inte motsätter sig en granskning. Läkarna har erbjudit regionen att ta del av avidentifierade patientjournaler och anser att granskningen kan göras utan att identifierbara journaler visas upp annat än undantagsvis, och då inte behöver lämnas ut. De anser även att regionen på förhand måste specificera vad de vill ta del av och varför. Enligt anmälan ska regionen ha hotat med återkrav och att stoppa kommande utbetalningar till läkarna om de inte lämnar de begärda uppgifterna.

Svenska Privatläkarföreningen har även lämnat in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten med anledning av händelsen.