– Min tanke är att ta upp problematiken med SKR direkt efter semestrarna. Från Läkarförbundets sida ska vi trycka på att alla regioner måste ha rutiner och riktlinjer mot att läkare diskrimineras, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, till Läkartidningen.

Vilka krav bör ställas?

– Alla regioner har ett ansvar att gå till botten med hur man hanterar patienters frågor om vårdpersonal utifrån etnicitet och bakgrund. Regionerna måste följa gällande lagstiftning. Det måste säkerställas att kompetens alltid ska styra. DN:s granskning visar också tydligt att riktlinjer måste följas upp ordentligt så att de verkligen efterlevs.

Vad kan regionerna göra?

– En del är att ordentligt se över den egna vården och då ta ett helhetsgrepp som även omfattar slutenvården. Annars kan det lätt bli fokus på vårdcentralerna kring de här frågorna.

– Men de behöver också se över regelverk för LOV [lagen om valfrihetssystem] – är kraven tydliga eller behöver vi skärpa dem – och se om man kan införa sanktionsmöjligheter om reglerna inte följs.

Hur har du reagerat på resultatet av DN:s granskning?

– Med bestörtning, ilska och förvåning över att så många vårdgivare var tillmötesgående och så få markerade mot de krav som ställdes. Alla vet nog att detta är ett problem i vården, men man blir ändå överraskad att det är så utbrett.

Dagens Nyheters granskning omfattar både läkare och tandläkare. Tandläkarförbundet vill nu att Diskrimineringsombudsmannen utreder vårdgivarna.

I Region Stockholm planerar den politiska ledningen, enligt DN, för dialog med privata vårdgivare för att motverka diskriminering, medan Socialdemokraterna i regionen kräver en särskild granskning och diskussioner med fackliga organisationer.

 

Läs även:

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare