Det finns fler verksamheter som lämpar sig som lärandemiljöer för AT-läkare än de som traditionellt sett använts för AT-tjänstgöring.

Det anser Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) som i ett brev till Socialstyrelsen vill att myndigheten ska tydliggöra regelverket på området.

– Bakgrunden till skrivelsen är att vi under väldigt lång tid har sett en allvarlig brist på antalet AT-tjänster och tiden mellan examen och legitimation successivt har blivit allt längre. Vi behöver säkra att vi får en bättre tillgång på AT-tjänster, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, till Läkartidningen.

Exakt vilka ytterligare verksamheter som Läkarförbundet anser lämpliga är inte specificerat i brevet.

– Vi har valt att inte bli allt för detaljerade, men vi lyfter bland annat fram invärtesmedicinska specialiteter som blivit egna basspecialiteter, exempelvis infektionsmedicin samt akutsjukvård. Där kan man se att det är många delar man skulle kunna uppfylla enligt föreskriften, men man har en förordning som inte har uppdaterats utifrån att vår specialitetsindelning har förändrats.

Dessutom vill Läkarförbundet och SKR att Socialstyrelsen ska omvärdera tidigare ställningstaganden om att exempelvis beroendemedicin och äldrepsykiatri inte skulle vara lämpliga verksamheter för AT-läkare.

I februari i år rapporterade Läkartidningen att Södersjukhuset ökar sina AT-platser. För att alla ska få plats har nya kortplaceringar skapats på kliniker som tidigare inte haft AT-läkare, exempelvis barn och infektion.

– Framför allt vill vi att Socialstyrelsen ska ge ett tydligt besked så att man kanske vågar göra längre placeringar och kan känna sig trygg med att de kommer att godkännas sedan när man ansöker om legitimation, både för den enskilde men också för dem som planerar verksamheten, säger Sofia Rydgren Stale.

Hon lyfter också fram att Läkarförbundet sedan länge velat se en större översyn av AT-föreskriften eftersom man anser att den är föråldrad.

– Men om Socialstyrelsen känner att de kan komma med ett förtydligande så är det positivt och ett steg på vägen. Om inte, får vi titta på hur vi kan gå vidare och göra förändringar i förordningstexten, men det tar lite längre tid att göra den typen av förändringar.

Allmäntjänstgöring (AT)

AT omfattar minst 18 månader.

  • Nio månader inom dels invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

Källa: Sveriges Läkarförbund