Socialstyrelsen behöver ges ett starkare mandat för att dimensionera specialisttjänster med fokus på det nationella behovet och även en tydlig roll för att samordna vårdköerna efter pandemin.

Så vill Läkarförbundet öka den statliga styrningen av vården. Inriktningen lyfts fram i en debattartikel tillsammans med Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, i Expressen.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och SSU-ordföranden Philip Botström föreslår att regeringen tillsätter en utredning för att öka statens ansvar och finansiering samt tydliggöra styrningen av vården.

»För att garantera att sjukvård ges efter behov och med hög kvalitet vill vi att staten tar ett tydligare huvudansvar«, skriver de och lyfter fram att pandemin blottlagt brister i svensk sjukvård som personal- och vårdplatsbrist, underfinansiering och dålig samordning mellan vårdaktörer.

Debattörerna menar att den demografiska utvecklingen kommer att öka ojämlikheten i sjukvården om ingenting görs:

»Det måste bli slut på regionala veton. En tydligare statlig styrning och finansiering är det som krävs för en modern och jämlik vård. Pandemin har visat att nuvarande styrning inte fungerar, det är dags för regering och riksdag att agera.«

Läkarförbundet har tidigare varit positivt till att Kristdemokraterna drivit frågan om ökad statlig styrning av vården.