Det var den 21 juni som blixten förstörde tre kretskort och slog ut larmsystemet i den byggnad som bland annat inhyser den psykiatriska akutvårdsavdelningen, psykiatriska intensivvårdsenheten och beroendeenheten. Det innebar att personal inte kunde tillkallas vid behov, vare sig genom knapptryckning eller via intern telefon, skrev sjukhuset i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) en vecka efter händelsen. I stället ökade enheterna sin bemanning och personal avsattes för »att kunna springa och larma muntligt«.

En reparatör tillkallades och larmfunktionen kunde repareras inom psykiatriska akutvårdsavdelningen och psykiatriska intensivvårdsenheten. Men på grund av brist på komponenter i hela landet gick det inte att återställa funktionen på övriga enheter.

Och trots att det gått en månad fungerar larmsystemet fortfarande inte fullt ut, rapporterar Sveriges Radio P4 Blekinge. Problemen har medfört att man inte kunnat larma internt eller externt från sjukhusets psykiatriska akutavdelning.

Chefläkare Peter Valverius skriver i ett mejl till Läkartidningen att man har infört Rakel, ett digitalt radiokommunikationssystem, som alternativ till larmfunktionen.