I dag, den 22 juli, är det tio år sedan terrordådet i Norge där totalt 77 personer i Oslo och på ön Utøya miste livet.

Ett forskningsprojekt vid norska Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har genom intervjustudier följt både överlevare från Utøya och deras föräldrar sedan 2011. Målet är att kartlägga hur terrordådet påverkat deras hälsotillstånd.

Den första intervjuomgången genomfördes 4–5 månader efter dådet. Då visade närmare hälften av deltagarna symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

I slutet av maj i år presenterades resultaten av den fjärde intervjuomgången. Den genomfördes 2019–2020, 8,5 år efter terrordådet.

– Vid fjärde intervjuomgången rapporterade över en tredjedel av dem som överlevde terrorn på Utøya symtom motsvarande, eller på gränsen till, PTSD. Nästan hälften, 45 procent, hade besvär med ångest och depressionssymtom, säger Grete Dyb, professor och forskningsledare, i ett pressmeddelande.

Enligt henne är det förvånansvärt många som fortfarande mår psykiskt dåligt.

– Vi förväntade oss att vissa fortfarande skulle ha svårigheter, men inte så många som detta.

I slutet av varje intervju gjorde deltagarna tillsammans med vårdpersonalen som intervjuat dem en samlad utvärdering av hälsoproblem, andra svårigheter och om deras behov av hjälp av hälso- och sjukvården var tillgodosedda.

– Vi fann då att omkring en tredjedel av överlevarna och en av tio bland föräldrarna hade behov av nya hjälpåtgärder eller förstärkning av existerande åtgärder, säger Grete Dyb.

Uppföljningen från 2020 visar att 80 procent av överlevarna är hel- eller deltidsanställda eller studerar. 20 procent får arbetslöshetsersättning, ersättning för funktionshinder eller andra stödjande insatser.