I ett debattinlägg i Upsala Nya Tidning den 25 juli lyfts problematiken av förbundsordförande Sofia Rydgren Stale och Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

»Utvecklingen har länge varit mycket oroande och vi närmar oss nu en kritisk nivå som kommer att påverka hälso- och sjukvården negativt under lång tid framöver. Forskarutbildade läkare är en viktig pusselbit inom life science-sektorn i stort och är även centrala för patientsäkerheten och vårdens långsiktiga utveckling, skriver de.

Läkarförbundet vill bland annat se att forskning premieras högre i lönesättning, att staten tydliggör regionernas forskningsansvar med både lagstiftning och uppföljning samt att regeringen inför särskilda satsningar på forskningsmöjligheter för läkare tidigt i karriären.

Forskar-ST ska finnas i alla regioner och inom alla specialiteter, och en av fem utbildningstjänster för ST-läkare bör vara forskar-ST, anser förbundet.

Sofia Rydgren Stale och Madeleine Liljegren pekar också på följderna av pandemipausad forskning sedan läkare kallats in till klinisk tjänstgöring:

»Pandemin har tyvärr inte enbart gett oss en vårdskuld utan även en forskningsskuld inom hälso- och sjukvården. Det måste snarast åtgärdas för att säkerställa återväxten av forskande läkare. Staten och regionerna behöver nu i handling visa att forskning är livsviktig för Sveriges befolkning och omgående vidta åtgärder för att bryta den negativa trenden.«

Förbundets bedömning – efter att ha bevakat utvecklingen i drygt 15 år – är att andelen forskarutbildade läkare minskat med en femtedel samt att SCB-statistik tyder på att den negativa trenden fortsätter.

Kravet på lönesatsningar för forskande läkare hämtar stöd från de rapporter från Sveriges universitetslärarförbund och Saco som visat att läkare som enda undersökta yrkesgrupp förlorar ekonomiskt på att disputera sett ur ett livslöneperspektiv.

Kraven på bättre forskningsvillkor finns även med bland 29 förslag i Läkarförbundets reformagenda för att stärka hälso- och sjukvården postcovid.